Šport v obci Lendak

Žijeme v dobe „človeka sediaceho“. Tento „homo“ sa hýbe menej, a úspešne mu k tomu napomáhajú rôzne technické vymoženosti. Dôsledkom je nárast obezity, cukrovky, srdcovo-cievnych ochorení, rakoviny... Sme vynaliezaví v hľadaní spôsobov, ako si zabezpečiť čo najviac pohodlia, horšie je to už s manažovaním zdravého životného štýlu, kam patrí aj fyzická aktivita.

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Filozofiu učiteľov pracujúcich a podieľajúcich sa na rozvoji športu v obci je viesť žiakov k pravidelnej pohybovej aktivite, ktorú si samy vyberú. Vysvetliť im základné otázky, prečo športovať, aký to má vplyv na správne fungovanie nášho organizmu, ako aj, že pohyb je dôležitým prostriedkom prevencie v boji proti rôznym civilizačným ochoreniam.

Čítať ďalej...