Naokolo bližšie

Medzi chaty, ktoré sú k Lendaku najbližšie patrí chata Plesnivec. Lenže my sme sa držali hesla: „Naokolo bližšie“ a tak sme sa rozhodli, že tam pôjdeme cez Skalné vráta.

Do Tatranskej Kotliny sme sa odviezli autom. Vystúpili pri Čarde a pokračovali chodníkom do lesa. A hneď začalo prvé riadne stúpanie a prvé krízy mladších turistiek. Ale po krátkom oddychu a načerpaní energie sme pokračovali ďalej. Popri našej túre sme spoznávali množstvo pestrofarebných kvetov, ktoré nás prevádzali po ceste (soldanelky, fialky). Vystúpili sme na Faixovu lúku, nad ktorou sa vynímala obrovská skala. Keďže počasie bolo slnečné, mali sme pekný výhľad na okolitú krajinu. Samozrejme, že sme mali časť Lendaku ako na dlani.

Videli sme aj časť Pienin a naskytol sa nám krásny pohľad na Tri poľské koruny. Pokračovali sme ďalej, až sme sa dostali ku Skalným vrátam. Tam nás čakalo milé prekvapenie. Približne 20 m od nás na skale stál kamzík. On sa pozeral na nás a my na neho. Zapózoval nám pred fotoaparátom a zmizol. Vrátili sme sa na chodník a pokračovali v túre na Plesnivec. Chata leží v nadmorskej výške 1 290 m.n.m. Bola založená v roku 1 932. V letnom období má celosezónnu prevádzku, avšak v zimnom období len po dohode s personálom.

Fotoalbum