03.03.2020 | Výzva na predkladanie ponúk - kamenivo

                                                                      

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky: Tovar

Čítať ďalej...

04.02.2020 | Spravodlivé odpady pre každého

INOVUJEME NAŠE ODPADY 

Spravodlivé odpady pre každého 

 

Naša obec od 61.1.2020 zmenila spôsob platby za komunálne odpady. Zaviedli sme platby formou množstvového zber odpadu. Pre každého z vás to znamená, že bude platiť za ten odpad, ktorý skutočne vytvorí a vtedy, keď vyloží naplnenú nádobu.  

Rozhodli sme sa zmeniť celý systém od podlahy. Každá domácnosť dostala úplne novú nádobu Schäffer na zmesový odpad. Samospráva získala presný prehľad o všetkých nádobách v domácnostiach. Navyše sú tieto špeciálne nádoby hneď pripravené na prepojenie s evidenčným systémom odpadov ELWIS. 

Čítať ďalej...

04.02.2020 | FIL HRY MLÁDEŽE - Pozvánka

FIL HRY MLÁDEŽE - Program

Víkend 8.2.-9.2.2020 v regióne Vysoké Tatry bude patriť sánkarom. Po prvý krát sa na Slovensku uskutočnia FIL hry mládeže v sánkovaní na prírodnej dráhe , ktoré zastrešuje Medzinárodná sánkarská federácia FIL. Týchto najvýznamnejších žiackych pretekov sa zúčastnia športové talenty vo veku 6-13 rokov z celej Európy, ktoré budú rozdelené do 4 kategórií. Jediná prírodná sánkarská dráha na Slovensku sa nachádza v Lendaku, v regióne Vysokých Tatier. Na stavbe prvej prírodnej sánkarskej dráhy na Slovensku sa podieľali nadšenci tohto športu z regiónu Vysokých Tatier. Táto dráha bola postavená na jeseň 2018 a v roku 2019 sa na nej uskutočnili prvé preteky “O pohár prezident a SOŠV

 

Dátum akcie: 07 - 09.02.2020

Čítať ďalej...