Upozornenie

Poľnohospodárska spoločnosť Valtin si od Slovenského pozemkového fondu, prenajala poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely v k. ú. obce Výborná, ktoré hodlá využívať pre svoje potreby.

Nakoľko časť tejto pôdy obhospodarujú aj naši občania, tak spoločnosť Valtin ich vyzýva ku kontrole vlastníckych práv. Ak sa vlastník nepreukáže vlastníctvom k pôde, nebude môcť na nej naďalej hospodáriť. Jedna sa o C parcely a tieto parcelne čísla: 1509, 1550, 1617/1, 2154, 2207, 2216, 2229, 2344/2, 2344/3, 2411, 2413, 2415, 2416, 4314 a 4315. Svoje námietky, pripomienky a návrhy môžete vyjadriť u konateľa spoločnosti, Valenta Hudáka vo Výbornej na č. 1001. Spoločnosť má záujem aj prenajať si pôdu od vlastníkov v danom území, pripadne sa môžu dohodnúť na zámene. 

Odkaz pre starostu

Obec Lendak sa zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Čítať ďalej...

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Čítať ďalej...

Zber plastov a skla

Plasty: 22.3.2017, 18.5.2017, 14.6.2017, 9.8.2017, 4.10.2017, 15.11.2017
SKLO: 6.4.2017, 20.9.2017
KOVY: 12.6.2017, 14.11.2017
NEBEZPEČNÝ  ODPAD: 21.3.2017, 19.9.2017

MUDr. Janíková oznamuje

MUDr. Janíková bude v detskej ambulancii cez jarné prázdniny ordinovať nasledovne:

Od 6.3. 2017 do 7.3.2017 - (pondelok, utorok) sa ordinuje do 10.30 h. z dôvodu zastupovania v Holumnici
8.3.2017 (streda) bez zmeny
Od 9.3. 2017 do 10.3.2017 (štvrtok a piatok) sa ordinuje od 11.00 h. – z dôvodu čerpania dovolenky zastupuje MUDr. Milková

Upozornenie káblovej televízie

Vážení diváci,

z dôvodu zmeny licenčnej politiky a zavedenia spoplatnenia televizného vysielania spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., ktorá je vysielateľom programov: Markíza, Doma a Dajto, bude ich vysielanie v súčasnej podobe ukončené k 1.3.2017. Ich ďalšie vysielanie v káblovej sieti Lendak bude už iba vo formáte HD a bude zakódované. Príjem týchto programov bude možný za príplatok pomocou dekódovacej karty alebo pomocou dekódovacieho set-top-boxu. Spustenie kódovacieho systému predpokladáme koncom marca 2017 a k dátumu jeho spustenia budú zverejnené aj ceny za tieto programy a dekódovacie zariadenia. Príjem týchto kanálov na starších typoch televíznych prijímačov (bez HDMI) nebude možný. Uvoľnené pozície po televíznych staniciach spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA sa pokúsime v čo najkratšom čase nahradiť inými programami a to bez zmeny súčasnej mesačnej ceny za káblovú prípojku. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, aj keď nie sú spôsobené našou stranou, ale sú vynútené licenčnými podmienkami spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA. V prípade rozhodnutia MARKǏZY o uvoľnení voľného vysielania, bude toto vysielanie vrátené späť do káblovej siete v pôvodnom stave.

SiNET CTV s.r.o.

SAD hľadá priestory

SAD hľadá priestory pre nocľaháreň šoférov. Záujemcovia nech sa nahlásia na tel. čísle 052/7728 281

Pretrvajúce problémy s vodou

Vážený občania, informujem vás o pokračujúcom probléme s vodou aj s istými informáciami.

Prítok pitnej vody do vodojemu nie je rovnaký. To znamená, vody nie je dostatok! Opätovne preto nabádam k predošlým výzvam a to ku skontrolovaniu šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou. Je to pre nás! Zamestnanci Prevádzkárne obce Lendak riešili nahlásené poruchy a kontrolovali určité miesta odberu pitnej vody. Problém aj tak pretrváva.

Čítať ďalej...

Chaty 2017 - Popradské pleso

V mesiaci január sa konala túra na tri chaty vo Vysokých Tatrách: Hrebienok, Bilíkova chata, Rainerova chata,  s cieľom navštíviť snehový betlehem pri spomínanej Rainerovej chate. Záujem bol veľmi veľký, tak sa vypracoval predbežný plán ďalších túr spojených s návštevou horských chát.

Čítať ďalej...