Opätovná výzva na šetrenie vodou!

Vyššie položené domácnosti v obci Lendak už zaznamenali pokles tlaku, alebo úplne zastavenie prítoku pitnej vody. Na základe toho, že prítok vody je stále rovnaký sa da usúdiť, že občania obce Lendak nerešpektujú výzvu na skontrolovanie si vodovodných šácht, vodovodnej prípojky a na výzvu pre šetrenie vodou (umývanie áut, umývanie okien...). Taktiež sa nerešpektuje výzva na zabezpečenie vodovodných šácht pred poškodeným vplyvom počasia. Boli nahlásené nejaké poruchy, ktoré boli riešené, ale aj tak problém naďalej pretrváva. Na základe toho opätovne vyzývam občanov na potrebu skontrolovania šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou! Je to pre nás všetkých, preto vyzývam k spolupatričnosti! Vžime sa do situácie iných!

Postupne sa bude odstavovať voda na nižšie položených uliciach, aby sa dostala pitná voda aj domácnostiam položeným vyššie a naopak. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme, ale nie je to našou vinou.

vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Vedenie PrO vyzýva

Vedenie PrO vyzýva občanov, aby si skontrolovali vodovodné šachty, prípadne sledovali okolie vodovodného potrubia, či nedochádza k úniku vody. Zároveň vyzýva občanov k maximálnemu šetreniu vodou z dôvodu poklesu vody vo vodojeme!

Rekonštrukcia drôtového rozhlasu

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie drôtového rozhlasu môže dochádzať k výpadkom pri vysielaní miestneho rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.

Ľadová plocha "vo dvore"

Osvetlenie ihriska bolo zrealizované z obecného rozpočtu a dotácie Prešovského samosprávneho kraja v jeseni roku 2016. Táto zima a veľké mrazy ľadu prajú a ihrisko je využité celý deň, čo nás veľmi teší.

Čítať ďalej...

Prvá tohtoročná túra za nami

Dnes skupinka nadšencov turistiky vstúpila do nového kalendárneho roka s predsavzatím, aby sme postupne navštívili všetky sprístupnené horské chaty vo Vysokých Tatrách. Naša cesta viedla na Hrebienok, kde sme navštívili Tatranský dóm, ktorý v sebe skrýva jedinečný ľadový kostol s prvkami tatranskej prírody a histórie.

Čítať ďalej...

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru administratívneho pracovníka na dobú určitú od 20.02.2017 na skrátený úväzok. Záujemcovia nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak so životopisom a žiadosťou.

Čítať ďalej...

Pracovná ponuka

PrO Lendak príjme do pracovného pomeru dvoch zamestnancov na dobú určitú od 15.02.2017. Záujemcovia so žiadosťami nech sa osobne zastavia v pracovných dňoch na PrO Lendak. Požiadavky na zamestnanca sú:

  • vodičský preukaz skupiny C a základná starostlivosť o vozidlo
  • minimálne 2 roky praxe na stavbách (inžinierske stavby a pozemné stavby) a zdravotná spôsobilosť (práca vo výškach)
  • čestnosť
  • chuť pracovať
  • lojálnosť k firme
  • pracovitosť a svedomitosť
  • seriózne správanie

Uprednostňujeme uchádzačov s praxou a potrebným vzdelaním.


vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Prenájom nebytových priestorov

Obec Lendak, ponúka na prenájom nebytové priestory na ul. Školskej č. 17 (Zdravotné stredisko).

Rozloha:
miestnosť - 16,51 m2
chodba – 4,11 m2

Novoročný volejbalový turnaj

Prvý januárový víkend v našej obci patril volejbalu. VK Junior Poprad, VK Spišská Nová Ves, VK Vranov nad Topľou a naše dievčatá prijali pozvanie a zúčastnili sa Novoročného turnaja vo volejbale starších žiačok. Volejbalistky z Liptovského Hrádku sa turnaja nezúčastnili z dôvodu chorobnosti dievčat. Už po tretí rok tento turnaj organizuje VK ZŠ Lendak v spolupráci s Obcou Lendak.

Čítať ďalej...

Výzva na rešpektovanie zákazu odstavenia motorových vozidiel

Vyzývame občanov, aby rešpektovali informáciu o zákaze odstavenia motorových vozidiel na miestnych komunikáciách (ďalej len „MK“) v obci počas zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“). Týka sa to aj všetkých mechanizmov a predmetov (vlečky, vozíky, hromady štrku, dreva a i. ), ktoré môžu zasahovať do MK a tým znemožňovať ZÚ. V prípade nerešpektovania zákazu sa môže daný úsek MK vylúčiť zo ZÚ.

Taktiež vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri vyhlásení meteorologickej výstrahy, mimoriadnej situácie, svoju jazdu v sťažených podmienkach zvážili, prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.