Obec Lendak
ObecLendak

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu obce Lendak

Registratúrna značka: 560/2020-Šk

UPN

O Z N Á M E N I E
o začatí prerokovaní návrhu územného plánu obce Lendak
Obec Lendak, ako orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu v zmysle § 16 ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, obstaráva nový územný plán obce Lendak, ktorý rieši katastrálne územie Lendak.
Obec Lendak podľa § 22 ods. 2 stavebného zákona týmto
o z n a m u j e    v e r e j n o s t i
to znamená občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám pôsobiacich v katastrálnom území obce Lendak, že prerokováva návrh územného plánu obce Lendak ( ďalej len „Návrh ÚPN-O“) a tento je zverejnený na internetovej stránke www.obeclendak.sk ako aj na úradnej tabuli v obci.
Verejné prerokovanie návrhu UPN-O pre verejnosť sa uskutoční
dňa 28. 05. 2020, v čase od 13,00 do 15,00 hod.
v zasadacej miestosti Obce Lendak, na prízemí Obecného úradu.
Návrh ÚPN-O bude v uvedenom čase vyvesený v zasadacej miestnosti obce Lendak (prístup do miestnosti bude obmedzený tak, aby sa v miestnosti nenachádzal väčší počet osôb a spracovateľ návrhu UPN-O na prípadne otázky bude odpovedať postupne).
Tento postup Obec Lendak zvolila z dôvodu obmedzenia činnosti vyplývajúcich z ustanovení stavebného zákona, týkajúcich sa verejného prerokovania (mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s vysoko nebezpečnou nákazou spôsobenou koronavírusom 2019-nCoV - obmedzenie zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na zabránenie šírenia vírusu).
Zároveň Obec Lendak týmto žiada verejnosť, ak je to možné, aby svoje požiadavky o vysvetlenie týkajúce sa predloženého návrhu uplatňovali na spracovateľa Ing. arch. Dušana Mareka elektronickou formou na admmarek@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0905 892 932.
V súlade s § 22 ods. 1 stavebného zákona obec Lendak upozorňuje verejnosť, že je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce do 30 dní odo dňa oznámenia a tieto je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Lendak, Kostolná č. 14, 059 07 Lendak, príp. do úradnej elektronickej schránky obce Lendak. Osobné podanie je možné iba do pripravenej schránky umiestnenej v priestoroch OcÚ a spôsobom podľa pokynov zverejnených
obcou.
Zverejnenie návrhu sa doručuje formou verejnej vyhlášky.


Pavel H u d á č e k
Starosta obce

 

1_Sirsie_vztahy.pdf (2.41 MB)

2_Komplexny_urban_navrh_KU.pdf (5.88 MB)

3_Ochrana_prirody.pdf (6.02 MB)

4_Komplexny_urban_navrh_ZU.pdf (4.81 MB)

5_Navrh dopravy.pdf (3.59 MB)

6_Navrh_vodneho_hospodarstva.pdf (3.55 MB)

7_Navrh_energetiky.pdf (3.54 MB)

8_Zaber_PPaLP.pdf (2.19 MB)

9_Návrh verejnoprospešných stavieb.pdf (3.24 MB)

UPN-O_Sprievodna_sprava.pdf (2.31 MB)

Zverenenie návrhu UPN O Lendak organizáce a verejnosť.pdf (111.62 kB)

Oznámenie o verejnom prerokovaní UPN O Lendak organizáce a verejnosť.pdf (97.75 kB)

Dátum zvesenia: 30. 6. 2020 Zodpovedá: Správca Webu

Počet obyvateľov

5 358 (k 31. 12. 2019)

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Live prenos z kostola

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

sms info

Orientačný plán

orientačný plán

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo