Obec Lendak
ObecLendak

Verejná vyhláška - Cyklistický chodník Lendak - Šarpanec

Registratúrna značka: SP/250-002/22-Šk

Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods. 1 a ods.  4  a ods. 2 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na stavbu: Cyklistický chodník Lendak - Šarpanec.

Verejná vyhláška - znenie

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu