Obec Lendak
ObecLendak

Vyhlásenie VZN č. 3/2022 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE LENDAK

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu