Obec Lendak
ObecLendak

VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Lendak

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu