Obec Lendak
ObecLendak

Zámer predaja nehnuteľnosti pozemok KN-C 856/5

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu