Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 10. 2021

Dodatok

č. 6/2021

Neuvedené

Nikola Žmijovská

Obec Lendak

1. 10. 2021

Dodatok

č. 2/2021

5 009,73 EUR päťtisícdeväť eur 73/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

30. 9. 2021

Nájomná zmluva

Bogačíková - Jumping

39,00 EUR tridsaťdeväť eur

Monika Bogačíková

Obec Lendak

8. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2021

635,00 EUR šesťstotridsaťpäť eur

Obec Lendak

Slovak Telekom

3. 9. 2021

Dodatok č. 3/2021

3/2021

88 618,98 EUR osemdesiatosemtisícšesťstoosemnásť 98/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

30. 8. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovská Oľga, rod. Kováčová

Obec Lendak

30. 8. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Neupauer Dominik,Ing. a manž. Kristína, rod. Jašňáková

Obec Lendak

26. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

54/PZ/2021

Neuvedené

Brantner Poprad s. r. o.

Obec Lendak

17. 8. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Rojtáš Peter a manž. Edita, rod. Suchanovská

Obec Lendak

16. 8. 2021

Dodatok č. 2/2021

2/2021

81 344,70 EUR osemdesiatjedentisíctristoštyridsaťštyri € 70/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

13. 8. 2021

Zmluva č. 0547/2021/SPZV

0547/2021/SPZV

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

Obec Lendak

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

4. 8. 2021

Kúpna zmluva

HH30

1,00 EUR Jedno euro

Majerčák Zdenko, rod. Majerčák

Obec Lendak

4. 8. 2021

Kúpna zmluva

HH30

1,00 EUR Jedno euro

Majerčák Valentín, rod. Majerčák

Obec Lendak

2. 8. 2021

Kúpna zmluva

Riečna 11

1,00 EUR Jedno euro

Neupauer Jakub a Mária, rod. Galliková

Obec Lendak

27. 7. 2021

Zmluva č. 827/2021/OPR

827/2021/OPR

7 500,00 EUR sedemtisícpäťsto eur

Obec Lendak

Prešovský samosprávny kraj

27. 7. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 25

1,00 EUR Jedno euro

Šimon Jašňák, rod. Jašňák

Obec Lendak

6. 7. 2021

Dodatok č. 1/2021

1/2021

4 863,64 EUR štyritisícosemstošesťdesiattri eur 64/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

28. 6. 2021

Dodatok KZ

DKZ SB 1

1,00 EUR Jedno euro

Vilček Stanislav a Karin,rod. Kriššáková

Obec Lendak

28. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Harastyová Rozália, rod. Žmijovská

Obec Lendak

25. 6. 2021

Licenčná zmluva na vydanie diela

LZnVD 1

Neuvedené

Obec Lendak

MASIO, s. r. o.

23. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky 4

1,00 EUR Jedno euro

Budzáková Bernadeta, rod. Hudačková

Obec Lendak

23. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 10,30

1,00 EUR Jedno euro

Stupaková Helena, rod. Budzáková

Obec Lendak

17. 6. 2021

Príkazná zmluva

4/2021

174,42 EUR Stosedemdesiatštyri 42/100 Eur

Obec Lendak

Helena Galliková

17. 6. 2021

Príkazná zmluva

3/2021

174,42 EUR Stosedemdesiatštyri 42/100 Eur)

Obec Lendak

Anna Majerčáková

17. 6. 2021

Príkazná zmluva

2/2021

174,42 EUR Stosedemdesiatštyri 42/100 Eur

Obec Lendak

Mária Neupauerová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 164