Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 1. 2024

Kúpna zmluva

1764/53

1,00 EUR

Gurguľová Mária

Obec Lendak

4. 1. 2024

Nájomná zmluva

2671/2023

48,85 EUR

Monika Bogačíková

Obec Lendak

22. 12. 2023

Dodatok č. 8

8/2023

56 832,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

22. 12. 2023

Dodatok č. 7

7/2023

58 332,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

22. 12. 2023

Dodatok č. 6

6/2023

54 440,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

19. 12. 2023

Zmluva o výpožičke podperných bodov NN a VN vedenia

1647/VSD/2023

Neuvedené

Obec Lendak

Východoslovenská distribučná, a. s.

19. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní štatutárneho auditu

4/2023

4 660,00 EUR

Obec Lendak

Ing. Mária Kyselová

18. 12. 2023

Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 160/2021

Dodatok č.1

3 384,00 EUR

Pozemkové urbárske spoločenstvo Lendak

Obec Lendak

14. 12. 2023

Darovacia zmluva

SITB-OO2-2023/001354-040

Neuvedené

Obec Lendak

SR zastúpená MINV SR

7. 12. 2023

Darovacia zmluva

KRHZ-PO-VO-281-027/2023

Neuvedené

Obec Lendak

MINV SR

7. 12. 2023

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000041733D

Neuvedené

Obec Lendak

Východoslovenská distribučná, a. s.

4. 12. 2023

Kúpna zmluva

1764/53

1,00 EUR

Halčínová Mária, rod. Girgová

Obec Lendak

30. 11. 2023

Dodatok č.1/2023

Dodatok č.1

1 209 300,00 EUR

Prevádzkareň obce Lendak

Obec Lendak

28. 11. 2023

Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia

ZoOMaVSSpKP

540,00 EUR

Obec Lendak

Jaroslav Mazurek- COMBAT SECURITY

24. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.10.2023

Dč1kZoD

29 437,76 EUR

Obec Lendak

Nolen s.r.o.

22. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí daru

ZoPD

148,00 EUR

Obec Lendak

SINTRA spol. s r. o., odštepný závod ZDROJ

22. 11. 2023

Dohoda č. 23/46/010/28

23/46/010/28

Neuvedené

Obec Lendak

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

13. 11. 2023

Kúpna zmluva

ul.Riečna 1535

1,00 EUR

Halčínová Mária, rod. Suchanovská

Obec Lendak

10. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.09.2023

Dodatok č. 1

12 118,10 EUR

Obec Lendak

Kukuc stav s. r. o.

10. 11. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 3

Neuvedené

Obec Lendak

NATUR-PACK

9. 11. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jarná 947/8

1,00 EUR

Halčin Tomáš, rod. Halčin

Obec Lendak

9. 11. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/11

1,00 EUR

Halčin Tomáš, rod. Halčin

Obec Lendak

7. 11. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jarná 947/8

1,00 EUR

Halčin Jakub, rod. Halčin

Obec Lendak

7. 11. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/11

1,00 EUR

Halčin Jakub, rod. Halčin

Obec Lendak

6. 11. 2023

Dodatok č.5 k Nájomnej zmluve

Dodatok č.5

2 023,12 EUR

Slovenská pošta, a. s.

Obec Lendak

27. 10. 2023

Kúpna zmluva

373/2023, 2162/2023

9,00 EUR

Mesto Spišská Belá

Obec Lendak

27. 10. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

7,00 EUR

Mesto Spišská Belá

Obec Lendak

26. 10. 2023

Kúpna zmluva

3798/6

2 420,00 EUR

Kačmarčík Tomáš, rod. Kačmarčík

Obec Lendak

17. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 128/2023-K o poskytovaní praktického vyučovania

1

Neuvedené

Obec Lendak

Súkromná stredná odborná škola služieb

17. 10. 2023

Zmluva č. 128/2023-K o poskytovaní praktického vyučovania

128/2023-K

Neuvedené

Obec Lendak

Súkromná stredná odborná škola služieb

17. 10. 2023

Zmluva o dielo

ZoD

25 510,28 EUR

Obec Lendak

Nolen s.r.o.

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jarná 947/8

1,00 EUR

Halčin František, rod. Halčin

Obec Lendak

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jarná947/5; 947/8

1,00 EUR

Halčin Štefan, rod. Halčin

Obec Lendak

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/11

1,00 EUR

Halčin František, rod. Halčin

Obec Lendak

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jesenna 947/11

1,00 EUR

Halčin Štefan, rod. Halčin

Obec Lendak

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul.Rovinky 1769/24

1,00 EUR

Hudaček Jakub, rod. Hudaček

Obec Lendak

16. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Rovinky 1769/25

1,00 EUR

Budzáková Anna, rod. Majerčáková

Obec Lendak

6. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jesenná 873/2

1,00 EUR

Galliková Katarína, rod. Badovská

Obec Lendak

4. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/11

1,00 EUR

Suchanovská Mária, rod. Halčinová

Obec Lendak

4. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul. Jarná 947/8

1,00 EUR

Suchanovská Mária, rod. Halčinová

Obec Lendak

4. 10. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesená 947/9

1,00 EUR

Suchanovská Mária, rod. Halčinová

Obec Lendak

2. 10. 2023

Nájomná zmluva

1739/2023

67,41 EUR

Monika Bogačíková

Obec Lendak

28. 9. 2023

Nájomná zmluva

1648/2023

131,62 EUR

Dobosz Danuta

Obec Lendak

27. 9. 2023

Zmluva o dielo

ZoD

10 565,42 EUR

Obec Lendak

Kukuc stav s. r. o.

22. 9. 2023

Zmluva o dielo

ZoD

124 886,90 EUR

Obec Lendak

Veríme v Zábavu, s.r.o.

22. 9. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva o nájme pozemkov

110,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lendak

Obec Lendak

21. 9. 2023

Kúpna zmluva

Rovinky 1769/46

1,00 EUR

Mačajová Rozália, rod. Fudalyová

Obec Lendak

21. 9. 2023

Kúpna zmluva

Rovinky 1769/25

1,00 EUR

Majerčák Valent

Obec Lendak

20. 9. 2023

Zámenna zmluva

Zámena 1745/6- 1748/208

Neuvedené

František Budzák a Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

19. 9. 2023

Kúpna zmluva

1566/3

1,00 EUR

Budzák Kristián a Lýdia, rod. Koščáková

Obec Lendak

19. 9. 2023

Kúpna zmluva

947/8

1,00 EUR

Majerčáková Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

19. 9. 2023

Kúpna zmluva

956/6

1,00 EUR

Majerčák František, rod. Majerčák

Obec Lendak

7. 9. 2023

Dodatok k zmluve o dielo

DkZčJO16052023

Neuvedené

Obec Lendak

Premier Consulting EU, s.r.o.

6. 9. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2022

3/2023

207 070,04 EUR

Obec Lendak

Nolen s.r.o.

5. 9. 2023

Kúpna zmluva

1363

3 400,00 EUR

Mária Hudačková

Obec Lendak

4. 9. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1453/2023

Dodatok č.1

14,63 EUR

Monika Bogačíková

Obec Lendak

11. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-PO9-SC91-2023-108

91 000,00 EUR

Obec Lendak

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

7. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

ZoS

Neuvedené

Ján Vida, Ján Hudák

Obec Lendak

7. 8. 2023

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-369-024/2023

KRHZ-PO-VO-369-024/2023

Neuvedené

Obec Lendak

MINV SR

28. 7. 2023

Nájomná zmluva

1453/2023

41,25 EUR

Monika Bogačíková

Obec Lendak

27. 7. 2023

Zmluva č. 1465/2023 o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej SS v zariadení pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023

1465/2023

2 901,87 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

20. 7. 2023

Dodatok č.1 kúpnej zmluvy zo dňa 24.02.2023

Dodatok č.1

1,00 EUR

Slebodník Maroš a Mária, rod. Hudáčková

Obec Lendak

20. 7. 2023

Zmluva č. 558/2023/OPR o poskytnutí dotácie

558/2023/OPR

5 000,00 EUR

Obec Lendak

Prešovský samosprávny kraj

19. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04256

23-514-04256

1 000,00 EUR

Obec Lendak

Fond na podporu umenia

19. 7. 2023

Zmluva o umeleckom výkone č.8/2023

8/2023

500,00 EUR

Lukáš Havrila

Obec Lendak

19. 7. 2023

Zmluva o ochrane majetku a výkone strážnej služby počas kultúrneho podujatia

ZoOMaVSSpKP

684,00 EUR

Obec Lendak

Jaroslav Mazurek- COMBAT SECURITY

3. 7. 2023

Kúpna zmluva

Jesenná 928/2

1,00 EUR

Stolár Pavol a Dana Stolárová

Obec Lendak

3. 7. 2023

Zmluva o umeleckom výkone

8/2023

500,00 EUR

Lukáš Havrila

Obec Lendak

22. 6. 2023

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2023

Dodatok č.2

198 192,42 EUR

Nolen s.r.o.

Obec Lendak

20. 6. 2023

Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/04668/004

VP/23/04668/004

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

20. 6. 2023

Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia

ZoOMaVSSpKP

504,00 EUR

Obec Lendak

Jaroslav Mazurek- COMBAT SECURITY

20. 6. 2023

Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia

ZoOMaVSSpKP

504,00 EUR

Obec Lendak

Jaroslav Mazurek- COMBAT SECURITY

20. 6. 2023

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

ZoDP

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

19. 6. 2023

Zmluva č. 230913 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

23091308U01

1 209 300,00 EUR

Obec Lendak

Environmentálny fond

19. 6. 2023

Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. UP/23/04668/003

UP/23/04668/003

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

19. 6. 2023

Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci

RzOSPaVS 1/2023

3,00 EUR

Obec Lendak

Ján Gallik

14. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02356

Dč1kZoPFPč22-512-02356

Neuvedené

Obec Lendak

Fond na podporu umenia

13. 6. 2023

Dodatok č.1 k Dohode č. 23/46/054/281

Dč1kDč23/46/054/281

Neuvedené

Obec Lendak

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

1. 6. 2023

Kúpna zmluva

1330/2022/DM

3,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lendak

1. 6. 2023

Zmluva o ochrane majetku a výkonom strážnej služby počas kultúrneho podujatia

Disco zábava DJ MK

405,00 EUR

Jaroslav Mazurek- COMBAT SECURITY

Obec Lendak

26. 5. 2023

Dodatok č. 5/2023 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

5/2023

55 364,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

25. 5. 2023

Mandátna zmluva

4/2023

11 760,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Lendak

24. 5. 2023

Dohoda o zabezpečení praxe

Dohoda UPJŠ

Neuvedené

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy

Obec Lendak

22. 5. 2023

Dohoda o zabezpečení súvislej umeleckej praxe

DoZSUP

Neuvedené

Obec Lendak

Škola umeleckého priemyslu

19. 5. 2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 29.03.2023

Dodatok č.1

2 101,80 EUR

Ján Halčin, rod. Halčin

Obec Lendak

17. 5. 2023

Účastnícka zmluva č. 00326321

00326321

Neuvedené

Obec Lendak

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a. s.

17. 5. 2023

Zmluva o dielo č. JO 16052023

JO 16052023

Neuvedené

Obec Lendak

Premier Consulting EU, s.r.o.

16. 5. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenna 893/2

1,00 EUR

Smoleňák Tomáš

Obec Lendak

15. 5. 2023

Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A1806-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A1806-2

50,80 EUR

Obec Lendak

osobnyudaj.sk, s.r.o.

11. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023

ZoD 1/2023

1 209 300,00 EUR

Prevádzkareň obce Lendak

Obec Lendak

10. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí právnej pomoci zo dňa 10.8.2020

Dodatok č. 1

Neuvedené

JUDr. Sylvia Leščáková

Obec Lendak

10. 5. 2023

Príkazná zmluva č. 3/2023

3/2023

100,00 EUR

Jozef Dvorčák

Obec Lendak

10. 5. 2023

Príkazná zmluva č. 2/2023

2/2023

100,00 EUR

Veronika Halčínová

Obec Lendak

10. 5. 2023

Príkazná zmluva č. 1/2023

1/2023

150,00 EUR

Patrícia Žmijovská

Obec Lendak

5. 5. 2023

Dodatok č. 4/2023

4/2023

60 560,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

5. 5. 2023

Dodatok č. 2/2023

2/2023

41 107,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

4. 5. 2023

Poistná zmluva

30-12236

84,00 EUR

Obec Lendak

Union poisťovňa a. s.

4. 5. 2023

Rámcová zmluva treasury

RZT

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenská sporiteľňa a. s.

2. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3230984

3 000,00 EUR

Obec Lendak

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

27. 4. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

24 000,00 EUR

Obec Lendak

Archgrup s.r.o.

26. 4. 2023

Dodatok č.2 Nájomnej zmluvy zo dňa 01.05.2018

Dodatok č.2

5 491,20 EUR

Lucia Kellnerová

Obec Lendak

26. 4. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č.j.672/2023

60,66 EUR

Monika Bogačíková

Obec Lendak

20. 4. 2023

Hromadná licenčná zmluva

HLZ

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

20. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

01/2023/2050004

6 610,56 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

4. 4. 2023

Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta

Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Lendak

31. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenna 928/2

1,00 EUR

Anna Hudáková, rod. Stolárová

Obec Lendak

30. 3. 2023

Dodatok č.3/2023

Dodatok č.3

44 972,73 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

29. 3. 2023

Kúpna zmluva

422/87_422/46

2 101,80 EUR

Ján Halčin, rod. Halčin

Obec Lendak

28. 3. 2023

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Lendak

Nolen s.r.o.

24. 3. 2023

Dodatok č.1 k Zámennej zmluve zo dňa 13.01.2023

Dodatok č.1

1,00 EUR Jedno euro

Čižik Štefan a Mária,rod.Háberová

Obec Lendak

15. 3. 2023

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

ZoPUV

3 600,00 EUR

Bc. Martina Ťasková, DiS.art., Slavomír GIbarti, manažér kapely

Obec Lendak

9. 3. 2023

Kúpna zmluva

1021/2

1,00 EUR

Gallik Jozef, rod. Gallik

Obec Lendak

6. 3. 2023

Dodatok č.1

Dodatok č.1 856/5

1,00 EUR Jedno euro

Martin Koščák, rod. Koščák

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 886/6

1,00 EUR

Slebodník Maroš a Mária, rod. Hudáčková

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 912/1_912/4

1,00 EUR

Birošík Jozef a Mária, rod. Hudáková

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 886/2

1,00 EUR

Slebodníková Mária, rod. Hudáčková

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 886/2

1,00 EUR

Budzáková Zuzana, rod. Hudáčková

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 931/2

1,00 EUR

Suchanovský Ján, rod. Suchanovský

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 940/1

1,00 EUR

Neupauerová Mária, rod. Koščáková

Obec Lendak

2. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 869/5

1,00 EUR

Šmijovská Iveta,rod. Hudáčková

Obec Lendak

1. 3. 2023

Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak

ZoPLÚP

Neuvedené

Obec Lendak

BSK EUROPE s. r. o. , v zast. Ing. Slavomír Božoň

1. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/11

1,00 EUR

Majerčáková Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

1. 3. 2023

Kúpna zmluva

ul.Jesenná 947/7

1,00 EUR

Majerčáková Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

1. 3. 2023

Kúpna zmluva

1767/27

1,00 EUR

Eurotrend Špak, s. r. o.

Obec Lendak

28. 2. 2023

Zmluva o servisnej starostlivosti Flex

F 804-23-006

Neuvedené

Obec Lendak

CBC Slovakia s.r.o.,

27. 2. 2023

Kúpna zmluva

925/3

1,00 EUR

Selvek Urban, rod. Selvek

Obec Lendak

27. 2. 2023

Kúpna zmluva

1020/2

1,00 EUR

Kamodyová Eva, rod. Galliková

Obec Lendak

24. 2. 2023

Dodatok č.1

Dodatok č.1 1040/7

860,00 EUR osemstošesťdesiat

Anton Halčin, rod. Halčin

Obec Lendak

23. 2. 2023

Dodatok č.1

Dodatok č.1 1040/3

360,00 EUR

Bátoryová Žofia, rod. Bátoryová

Obec Lendak

23. 2. 2023

Kúpna zmluva

1021/2

1,00 EUR

Neupauer Tomáš, rod. Neupauer

Obec Lendak

23. 2. 2023

Kúpna zmluva

1769/99

1,00 EUR

Lizák Ondrej, rod. Lizák

Obec Lendak

23. 2. 2023

Kúpna zmluva

1021/2

1,00 EUR

Neupauer Pavol, rod. Neupauer

Obec Lendak

20. 2. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 2

Neuvedené

Obec Lendak

NATUR-PACK

20. 2. 2023

Dodatok č. 4

Dodatok č. 4

Neuvedené

Obec Lendak

Topset Solutions s.r.o.

10. 2. 2023

Dodatok č.2

Dodatok č.2

3 445,00 EUR

Notársky úrad-JUDr. Liška

Obec Lendak

6. 2. 2023

Dodatok č.1/2023

Dodatok č.1

37 053,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

2. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lendak

4/2023

3 070,00 EUR tritisícsedemdesiat

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš

Obec Lendak

23. 1. 2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2408817316

2 295,84 EUR dvetisícdvestodeväťdesiatpäť eur 84/100

Obec Lendak

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

20. 1. 2023

Kúpna zmluva

856/5

1,00 EUR Jedno euro

Martin Koščák, rod. Koščák

Obec Lendak

16. 1. 2023

Zámenna zmluva

Zámena-ul. Revolučná

1,00 EUR Jedno euro

Čižik Štefan a Mária,rod.Háberová

Obec Lendak

16. 1. 2023

Kúpna zmluva

3627/4; 3627/7

13 080,00 EUR trinásťtisícosemdesiat

Britaňák Andrej, rod. Britaňák

Obec Lendak

9. 1. 2023

Kúpna zmluva

1040/7

860,00 EUR osemstošesťdesiat

Anton Halčin, rod. Halčin

Obec Lendak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo