Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Realizované činnosti PrO za rok 2020

Realizované činnosti PrO za rok 2020

Prevádzkareň obce Lendak realizovala počas roku bežnú údržbu ako je v zimnom období pluhovanie a posypávanie MK a prvú zimu obec zabezpečovala údržbu chodníkov malotraktorom VEGA Comfort 47 Hp. Po rozpustení snehu sa začalo s letnou údržbou obecných komunikácií. Zrealizovalo sa zametanie obecných komunikácií a chodníkov a čiastočne zozbieranie posypového materiálu. V tomto bode by som sa chcel poďakovať občanom, ktorý nám s touto činnosťou pravidelne vypomáhajú a to tým, že si zamecú obecnú komunikáciu či chodník pred svojím pozemkom a tým prispievajú k čistote a poriadku našej obce.
V priebehu roku sa ešte pár krát zametali obecné komunikácie v potrebnom rozsahu.
Z bežnej údržby sa pravidelne realizovala údržba verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, orezávanie konárov, ktoré zasahovali do obecných komunikácií, robila sa údržba a dopĺňanie dopravného značenia, opravovali sa výtlky v asfalte po zime a ďalšie množstvo vecí, ktoré bolo potrebné realizovať.
V tomto roku sa zavádzal objemný zber komunálneho odpadu za použitia novej technológia a to snímaním čipov z vyložených kontajnerov na komunálny odpad.
Po Veľkej noci sa uskutočnila zmena harmonogramu zberu komunálneho odpadu z dôvodu efektívnejšieho využívania naších  zamestnancov a techniky, keďže občania začali viac separovať a tým pádom sa znížilo množstvo komunálneho odpadu a občania nedávali vysypávať poloprázdne popolnice, čo šetrilo najmä čas na zber odpadov. Preto sa prešlo na zber komunálneho odpadu z 5 pracovných dní na 3,5 dňa.
V decembri medzi sviatkami sa harmonogram znovu trochu zmení. Dotkne sa občanov z ulíc, ktoré boli zbierané 4 polovičný deň. Tieto ulice sa rozdelia do predchádzajúcich zberových dní.
        Zavedením objemného zvozu odpadu sa dosiahlo zvýšenie množstvá triedených zložiek odpadov. Z toho dôvodu pristupujeme v ďalšom kalendárnom roku k rozdelení zberu plastov a skla na dva dni. Prvý deň zberu plastov a skla sa bude zbierať východná časť obce od rieky, ktorá predeľuje našu obec a zozbiera sa aj celá Hlavná ulica.  Druhý deň zberu plastov a skla sa bude zbierať západná časť obce od rieky smerom k Vysokým Tatrám. Presne rozdelenie po uliciach bude zaznačené v novom harmonograme zberu odpadov.
Vnímame, že tento rok bolo v zbere komunálneho odpadu viacero zmien a ešte stále sa to čiastočne upravuje. Preto chceme občanom poďakovať za trpezlivosť a prispôsobenie sa k týmto zmenám.
Verím, že spomínané zmeny v decembri pri komunálnom odpade a zmeny v triedenom odpade v ďalšom roku budú posledné.
V tomto roku sa otvoril nový zberný dvor na triedené zložky komunálneho odpadu, ktorý bol financovaný z dotácie enviromentálneho  fondu. Zberný dvor bol najprv otvorený každý pracovný deň, ale po sčítaní počtov občanov, ktorý chodili na zberný dvor, vypočítaní štatistiky a žiadosti na otvorenie zberného dvora v sobotu sa zmenila po Veľkej noci otváracia doba na každý utorok, štvrtok a sobotu. Z dôvodu znižovania počtu osôb navštevujúcich zberný dvor pred zimným obdobím sa zaviedla otváracia doba v zimných mesiacoch. To znamená, že zberný dvor bude v mesiacoch december, január a február otvorený len v sobotu.
Prevádzkareň obce Lendak aj v tomto roku realizovala výkop splaškovej kanalizácie podľa rozpočtu na rok 2020. Dokončila sa vetva splaškovej kanalizácie na ulici Jarná vrátane všetkých prípojok k pozemkom a už stojacím rodinným domom. Po realizácii kanalizácie sa obecná komunikácia spevnila kamennou drvou tzv. makadamom. Následne sa mechanizmy presunuli na novú IBV Predná Hora, kde pokračovala v realizácií splaškovej kanalizácie na uliciach Záhradná, Farské Lúky a ul. J. Stilla. Ku každému stojacemu rodinnému domu, ktorý bol na trase sa zrealizovala aj prípojka. V budúcom roku by sme chceli dokončiť kanalizáciu na celej lokalite vrátane všetkých prípojok aby sa tieto ulice mohli spevniť kamennou drvou. Samotný výkop kanalizácie nám ako po minule roky sťažovalo geologické zloženie hornín na ktorých je postavená naša obec. Často krát sa muselo používať IPH kladivo, ktoré dalo zabrať aj traktor bagru, ktorý nám obec pred pár rokmi zakúpila práve na tieto činnosti a prevažne všetky zemné práce.
Prevádzkareň obce Lendak realizovala v tomto roku aj výkop a uloženie dažďovej kanalizácie na uliciach Potočná popod kaštieľ, Kostolná popred obecný úrad, potočná tzv. na ,, bžysku „ a na Hlavnej ul. oproti obytnému domu. Všetky odvodňovacie práce sa realizovali pre zlepšenie odtoku dažďových vôd a vhodnejšieho využitia priestoru obecných komunikácií.
Začiatkom roku prevádzkareň obce Lendak zrekonštruovala schodisko z ul. Potočná na ul. Tatranská.
Prevádzkareň obce Lendak uskutočnila verejné obstarávanie na dodávateľa materiálov a dodávateľa stavebných prác na zateplenie obecného úradu. So zateplením obecného úradu súviselo viacero prípravných prác, ktoré realizovala prevádzkareň vo vlastnej réžií. Museli sa preložiť vyústenia verejného rozhlasu z budovy obecného úradu, zdemontovať všetko  zvislé dopravné značenie, označenia obecného úradu, oceľové mreže a mnoho ďalších vecí, ktoré bránili začatí realizácie zateplenia obecného úradu. Taktiež sa musela pred začatím zatepľovacích prác preložiť elektrická prípojka a prerobiť rozvody plynu zo zadnej strany obecného úradu.
Samotné zatepľovacie práce realizovala firma z našej obce, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku.
Spoluprácu s touto firmou bola bezproblémová. Pri stavebných prácach boli dodržané všetky technické normy. Popri zatepľovacích prácach sa dokončili aj klampiarske práce na streche a zrealizovala sa rekonštrukcia prestrešenia časti hasičskej zbrojnice a rekonštrukcia pultovej strechy nad predajňou ovocie zelenina a kaderníctvom vrátane atyky. Po ukončení prác na zateplení prevádzkareň vybudovala chodník, schodištia a autobusovú zastávku pred obecným úradom a doplnila zdemontované dopravné značenie. Následne sa namontovali oceľové mreže na okná na prízemí a francuzský balkón v ktorom sú osadené štátny znak, erb obce, názov obce, matričný úrad a vlajky.
Celkový vzhľad a farebný návrh vznikol po dohodne starostu obce, prednostu obce, vedúceho Prevádzkarne obce Lendak a konzultácií zo zhotoviteľom zatepľovacích prác.
Po ukončení prác na obecnom úrade Prevádzkareň obce Lendak vybudovala stanovisko na nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle.
V priebehu kalendárneho roku sa zrekonštruovala autobusová zastávka ,, ZŠ Lendak ,,. Pôvodná bola v zlom technickom stave, z tohto dôvodu sa obec rozhodla celkom zbúrať pôvodnú zastávku a na jej mieste sa namontovala nová, moderná, presklenná autobusová čakáreň, ktorá esteticky skrášlila priestor ale najmä svojou konštrukciou zvýšila prehľadnosť križovatky.
V obci sa osadili nové odpadkové koše a pribudlo označenie nových ulíc z lokality Predná Hora.
V rámci  podnikateľskej činnosti Prevádzkarne obce Lendak sa v tomto roku pokračovalo vo výmene vodomerov. PRO vymenila redukčný ventil na zvýšenia množstva dodávanej vody na ul. Školská, Sv. Rodiny, Nová, Letná, Jarná a Mlynská. Pôvodný redukčný ventil už nestíhal v čase najväčšieho odberu zásobovať všetky tieto ulice.
Na ČOV sa vymenila dúchadlová časť a rekonštruovala sa vnútorná elektroinštalácia.
Pravidelný servis čistiarne odpadových vôd a prečerpávacích staníc nám predlžovala nezodpovednosť poniektorých nezodpovedných občanov, ktorý do splaškovej kanalizácie vhadzujú predmety, ktoré tam nepatria. Najväčší problém naším prečerpávacím staniciam robia vlhčené obrúsky, pretože sa namotávajú na čerpadlá a z toho dôvodu je potrebná častá údržba čerpadiel a opravy týchto čerpadiel. Preto by som chcel touto cestou požiadať všetkých občanov, ktorý používajú vlhčené obrúsky aby ich nehádzali do záchodov, pretože tam nepatria. Patria do kontajneru na komunálny odpad ako aj všetky ostatné veci, ktoré nachádzame pri pravidelnej údržbe ako sú napríklad čreva zvierat, záclony, handry na podlahy, hygienické potreby, loptičky, plastové fľaše, zvyšky jedál, polystyrén a rôzne iné predmety, ktoré zbytočne predlžujú a tým pádom aj predražujú údržbu prečerpávacích staníc a čistiarne odpadových vôd. S týmito druhmi odpadov si čistiareň odpadových vôd nevie poradiť.
Rok 2020 je poznačený pandémiou covid 19. Preto sme aj my museli prijať množstvo opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia. Hoci sme boli aj my obmedzovaný týmito opatreniami a rôznymi karanténami, podarilo sa nám zrealizovať všetky naplánované práce aj práce, ktoré bolo nevyhnutné zrealizovať v priebehu roku.

Ing. Peter Budzák

Vedúci Prevádzkarne obce Lendak

Dátum vloženia: 16. 2. 2021 15:37
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2021 15:57
Autor: Správca Webu

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo