VOLLEY CUP LENDAK OPEN 2017

V sobotu, 23. septembra 2017, sa uskutočnil volejbalový turnaj miešaných družstiev v priestoroch telocvične našej Spojenej školy. Cieľom bolo absolvovať prípravné zápasy pred novou sezónou a tak troška konfrontovať úroveň lendackého volejbalu so súpermi.

Čítať ďalej...

Výberové konanie

Obec Lendak, zastúpená starostom obce Pavlom Hudáčekom, v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona NR SR č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e   n a:

Riaditeľa Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak s organizačnými zložkami:

Základná škola, Školská 535/5 Lendak
Materská škola, Školská 1146/3, Lendak
Základná umelecká škola, Školská 595/1 Lendak

Čítať ďalej...

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

Obec Lendak v zastúpení starostom obce Pavlom Hudáčekom, týmto zverejňuje výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek pre tvorbu rozpočtu na rok 2018.

Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej podobe na Obecný úrad v Lendaku, alebo elektronicky na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30.09.2017.

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov.

Pavel Hudáček, starosta obce, v. r.

Prvé stretko v tomto školskom roku

2.9. 2017 úspešne prebehlo prvé stretko v tomto školskom roku, na ktorom sme zažili veľa DOBROdružstva. Na stretko nás prišli navštíviť postavičky z časopisu Rebrík --> Reb a Rika, ktorý si na stretko priniesli aj svoje túlavé tenisky, s ktorými nás previedli Rebríkovou ríšou rozprávok. Deti sa stretli s Tomom a Jerrym, s Vaianou, s kovbojkou, šašom, trpaslíkom Spachtošom či lesnou vílou.

Čítať ďalej...

Oznámenie vlastníkom nových pozemkov

Oznámenie vlastníkom nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá  a k.ú. Slovenská Ves

Z dôvodu ukončenia a zápisu projektu pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá a Slovenská Ves Vám oznamujeme, že s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav bol dohodnutý postup prechodu na nové hospodárenie po ukončení pozemkových úprav nasledovne:

Termín zániku všetkých nájomných a užívacích vzťahov a vyčleneného náhradného užívania podľa § 15 na pôvodných pozemkoch zaniká dňom 31.12.2017.

Termín nového užívania na pozemkoch začína dňom 1.1.2018.

Čítať ďalej...

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 6. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

  • zdravý životný štýl
  • ako chcem tráviť voľný čas
  • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Čítať ďalej...