Úradná tabuľa

Odkaz pre starostu

Obec Lendak sa zapojila do portálu Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom obce nahlásiť problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut, ...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje.

Čítať ďalej...

Chcela by som lietať

Tanečné divadlo Atak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o blahoslavenej Zdenke Schelingovej. Príbeh hrdinského života usmievavej rehoľnej sestry je podfarbený originálnou hudbou a piesňami Tvorivej skupiny Poetica Musica. Predstavenie sa uskutoční vo štvrtok 30.marca 2017 o 19.00 hod. v telocvični Spojenej školy v Lendaku.

Vstupné je dobrovoľné.

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou - vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Čítať ďalej...

Zber plastov a skla

Plasty: 22.3.2017, 18.5.2017, 14.6.2017, 9.8.2017, 4.10.2017, 15.11.2017
SKLO: 6.4.2017, 20.9.2017
KOVY: 12.6.2017, 14.11.2017
NEBEZPEČNÝ  ODPAD: 21.3.2017, 19.9.2017

MUDr. Janíková oznamuje

MUDr. Janíková bude v detskej ambulancii cez jarné prázdniny ordinovať nasledovne:

Od 6.3. 2017 do 7.3.2017 - (pondelok, utorok) sa ordinuje do 10.30 h. z dôvodu zastupovania v Holumnici
8.3.2017 (streda) bez zmeny
Od 9.3. 2017 do 10.3.2017 (štvrtok a piatok) sa ordinuje od 11.00 h. – z dôvodu čerpania dovolenky zastupuje MUDr. Milková

SAD hľadá priestory

SAD hľadá priestory pre nocľaháreň šoférov. Záujemcovia nech sa nahlásia na tel. čísle 052/7728 281

Pretrvajúce problémy s vodou

Vážený občania, informujem vás o pokračujúcom probléme s vodou aj s istými informáciami.

Prítok pitnej vody do vodojemu nie je rovnaký. To znamená, vody nie je dostatok! Opätovne preto nabádam k predošlým výzvam a to ku skontrolovaniu šácht, vodovodnej prípojky a maximálneho šetrenia vodou. Je to pre nás! Zamestnanci Prevádzkárne obce Lendak riešili nahlásené poruchy a kontrolovali určité miesta odberu pitnej vody. Problém aj tak pretrváva.

Čítať ďalej...