Plán túr turistického oddielu Lendak - Chaty 2017

 

Bližšie informácie a nahlásovanie sa u Vincenta Pollaka alebo na telefónnom čísle 0908579276.

1.5.2017 - Chata pod Soliskom

(nahlásiť sa do soboty 29.4.2017)

Začiatok trasy na Štrbskom plese smerom ku mostíkom a ďalej popri zjazdovke na chatu pod Soliskom. Spiatočná trasa rovnaká.
Mapa a časové rozvrhnutie: https://mapy.hiking.sk/?hpid=DYPil

Čítať ďalej...

15.5.2017 | 29. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Inventarizácia za rok 2016
5. Kultúra, mládež a šport
6. Činnosť webového portálu
7. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Lendak za obdobie 2016/2017
8. Žiadosť o vyčlenenie financií pre nákup vysokozdvižnej plošiny
9. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre nákup techniky pre zimnú údržbu
10. Rôzne
11. Záver

Prílohy:

Po roku znova na Brnčalovej chate

Keď začiatkom roku 2016 začala vŕtať jednému lendackému členovi obecného zastupiteľstva - rozumej poslancovi - myšlienka na turistický oddiel obce Lendak, tak v miestnej základnej škole prebehlo projektové vyučovanie o menej známom štúrovskom spisovateľovi romantického obdobia, Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi Laskomerskom, ktorého manželka pochádzala z neďalekej Krížovej Vsi a v Lendaku, ako sám opisuje, mal dobrého priateľa, miestneho farára Johanna Stilla. Navštevovali sa a spoločne vykonali aj niekoľko výletov. Spomienku na jeden z takých spoločných výletov zachytil vo svojej poviedke Výlet do Tatier. (Je to zaujímavé dielko z obdobia romantizmu, v ktorom dôverne opisuje svoje cestovateľské zážitky k rodine do Krížovej Vsi a potom výlet z Lendaku k Zelenému plesu. Stojí za prečítanie.)

Čítať ďalej...

Deň Zeme

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla a jeho významom je upriamiť pozornosť na závislosť ľudstva od prírody a hľadať možnosti, ako lepšie využiť nerastné zdroje. Jedným z nich je aj spracovanie a recyklácia odpadov. Pri recyklovaní ide o lepšie využitie suroviny a zníženie produkcie odpadov, ktoré inak končia na skládke. Triedením odpadu každý človek, každá rodina a každá domácnosť môže dennodenne robiť niečo užitočné pre planétu Zem.

Naša planéta je zaťažovaná obrovským množstvom produkovaného odpadu. Inak tomu nie je ani u nás. Každým rokom vyprodukujeme čoraz väčšie množstvo odpadu. Treba si ale uvedomiť, že časť z neho môže byť ešte využitá ako druhotná surovina. Preto nás všetkých vyzývam, aby sme triedili odpad. Separujme!

Obec Lendak určila pre občanov obce na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov systém vriec, ktoré na požiadanie dostane občan na obecnom úrade (sklo a plasty). Tieto vrecia potom v stanovených termínoch zberu ukladajte pred svoje domácnosti, nehnuteľnosti. Plastové fľaše nezabudnite stlačiť, aby zabrali čo najmenej miesta.

Podrobnejšie informácie o dátumoch zberu nájdete na tu: Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2017

SINTRA predajňa potravín v Lendaku už otvorená

Sintra otvorila svoju 30tu prevádzku aj v našej obci. Príďte si pre dobrý nákup. Očakávajú sa zaujímavé akcie, dobrý sortiment a ústretový personál. Otváracia doba je bežná. Od pondelka do piatku bude otvorené od 7.00 do 19.00 hod. V sobotu od 7.00 do 15.00 hod. Nedeľa zatvorená.

Čítať ďalej...