Menu
Obec Lendak
ObecLendak

Tlačivá

Úrad

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,41 kB

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Lendak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,11 kB

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť - malý zdroj znečistenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,4 kB

Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnej činnosti

Žiadosť o stanovisko k ivnestičnej činnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o urč. súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,73 kB

Splnomocnenie

1_splnomocnenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,09 kB

Čestné vyhlásenie

2_cestne_vyhlasenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,29 kB

Matrika

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 169,59 kB

Zápisnica o uzavretí manželstva

Zápisnica o uzavretí manželstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 61 kB

Usmernenie - doklady potrebné k uzavretiu manželstva

K uzavretiu manželstva je potrebné doložiť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,34 kB

Zápis do osobitnej matriky

Zápis do osobitnej matriky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,43 kB

Doklady k vybaveniu úmrtného listu

Úmrtie 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,06 kB

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Súhlas s prihlásením občana na pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,51 kB

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,1 kB

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,6 kB

Sociálne veci

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB

Posúdenie odkázanosti FO

Úkony sebaobsluhy.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 50,19 kB

Stavebné oddelenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,54 kB

Čestné prehlásenie o likvidácii odpadov

Čestné prehlásenie o stavebných odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,36 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,31 kB

Žiadosť o vyjadrenie k reálnej deľbe objektu

Žiadosť o vyjadrenie k reálnej deľbe objektu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,86 kB

Žiadosť o vyjadrenie k existencii a počtu bytových jednotiek v rodinnom dome

Žiadosť o vyjadrenie k existencii a počtu bytových jednotiek v rodinnom dome.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,9 kB

Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu

Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,36 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,13 kB

Prehlásenie - stavebný dozor

Prehlásenie - stavebný dozor.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,93 kB

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,49 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,06 kB

Súhlas spoluvlastníkov s výstavbou

Súhlas spoluvlastníkov s výstavbou.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,03 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,05 kB

Miestne dane

Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drovbné stavebné odpady 2

10_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_komunalne odpady2.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 47,65 kB

Oznámenie o prevzatí plnenie povinnosti poplatníka - platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 48,8 kB

Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie DP k DzN

2_o_urcen_spoluvlastnika_na_podanie_dp.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 33,67 kB

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3_oznamenie_o_urceni_zastupcu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,7 kB

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

4_vznik_zanik_danovej_povinnosti_k_dani_za_ubytovanie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 41,52 kB

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva

5_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_verejne_priestranstvo.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 42,43 kB

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

6_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_nevyherne_pristroje.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 43,42 kB

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

7_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_predajn_automaty.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 43,51 kB

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti k dani za psa

8_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_psa.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 42,32 kB

Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9_vznik_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_komunalne_odpady.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,12 kB

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2021 s prílohami

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2021 s prílohami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB

Ambulantný predaj

Žiadosť - ambulantný predaj

160415_ziadost_o_vydanie_povolenia_ambulantny_predaj.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 45,4 kB

Kultúrne podujatie

Oznámenie o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie na území obce Lendak v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z.

150211_oznamenie_o_konani_sportoveho_podujatia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,03 kB

Žiadosť o udelenie výnimky na podávanie, predaj a požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve v zmysle VZN 001/2008

150211_ziados_o_udelenie_vynimky_alkohol_na_vp_vzor.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,02 kB

Počet obyvateľov

5 571 k 31.12.2023
5 523 k 31.12.2022
5 461 k 31.12.2021
5 426 k 31.12.2020
5 358 k 31.12.2019

Kontakt na zimnú údržbu

+421 948 445 375

Zadanie e-mailovej adresy pre daňové účely

Žiadame občanov o zaslanie svojej e-mailovej adresy cez zverejnený formulár na stránke obce Lendak.
Pripravujeme zasielanie oznámení o výške dane a poplatku za komunálny odpad na e-mail. Občanom, ktorí nemajú svoj e-mail budeme posielať rozhodnutia v papierovej forme ako doteraz. Ďakujeme

kontakty/zadanie-e-mailovej-adresy-pre-danove-ucely/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kalendár akcií 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo