Obec Lendak
ObecLendak

Prevádzkáreň obce Lendak, p.o.

Vedúci prevadzkarne: 

  • Ing. Peter Budzák

Email: 

  • pro@lendak.sk

Administratívni zamestnanci: 

  • Bc. Štefan Halčin
  • Mgr. Darina Neupauerová
  • František Budzák
  • je príspevkovou organizáciou obce Lendak
  • riadi sa vlastným štatútom a organizačným poriadkom
  • je súčasťou organizačnej štruktúry obce
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

Viac o prevadzárni obce: obec-2/prevadzkaren-obce/