Obec Lendak
ObecLendak

Spoločný stavebný úrad

(Veľká Lomnica, Lendak, Tatranská Javorina)

Zamestnanec: 

Ing. Vladimír Šterbák

Ing. Adriana Kurtiniaková

Lucia Trnková

Email: 

sterbak@hotmail.com

  • zabezpečuje stavebný úrad v súlade so stavebným zákonom a príslušnými právnymi predpismi v rámci preneseného výkonu štátnej správy
  • kancelária stavebného úradu je v meste Kežmarok, na ul. Baštovej
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ