Obec Lendak
ObecLendak

Štatút obce

Štatút obce Lendak

§ 1 Úvodné ustanovenia

§ 1 Úvodné ustanovenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,75 kB

§ 2 Postavenie obce

§ 2 Postavenie obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,87 kB

§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 357,08 kB

§ 4 Samospráva Obce

§ 4 Samospráva Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,31 kB

§ 5 Majetok obce

§ 5 Majetok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,08 kB

§ 6 Financovanie Obce

§ 6 Financovanie Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,27 kB

§ 7 Rozpočet Obce

§ 7 Rozpočet Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,04 kB

§ 8 Rozpočtové provizórium Obce

§ 8 Rozpočtové provizórium Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,28 kB

Orgány Obce § 9 Základné ustanovenia

Orgány Obce § 9 Základné ustanovenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,04 kB

§ 10 Obecné zastupiteľstvo

§ 10 Obecné zastupiteľstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,34 kB

§ 11 Úlohy obecného zastupiteľstva

§ 11 Úlohy obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,86 kB

§ 12 Starosta Obce

§ 12 Starosta Obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 363,42 kB

§ 13 Zástupca starostu

§ 13 Zástupca starostu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,46 kB

§ 14 Postavenie a plat hlavného kontrolóra

§ 14 Postavenie a plat hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,63 kB

§ 15 Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

§ 15 Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,58 kB

§ 16 Úlohy hlavného kontrolóra

§ 16 Úlohy hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,72 kB

§ 17 Obecná rada

§ 17 Obecná rada.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,14 kB

§ 18 Komisie obecného zastupiteľstva

§ 18 Komisie obecného zastupiteľstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,92 kB

§ 19 Obecný úrad

§ 19 Obecný úrad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,7 kB

§ 20 Prednosta obecného úradu

§ 20 Prednosta obecného úradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,71 kB
Zobrazené 1-20 z 40