Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 9. 2022

Kúpna zmluva

1040/3

360,00 EUR tristošesťdesiat

Bátoryová Žofia, rod. Bátoryová

Obec Lendak

19. 9. 2022

Zmluva o použití licencie Územného plánu obce Lendak

ZoPL

Neuvedené

Obec Lendak

Ing, Lukáš Jašňák

19. 8. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/04668/001

Neuvedené

Obec Lendak

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

18. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-514-04987

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Obec Lendak

Fond na podporu umenia

16. 8. 2022

Kúpna zmluva

Rovinky 1764/53

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Jakub, rod. Žmijovský

Obec Lendak

16. 8. 2022

Kúpna zmluva

Rovinky 1763/332

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Jakub, rod. Žmijovský

Obec Lendak

11. 8. 2022

Zmluva o dielo výstavba lávky Mlynská/Lemeje

20220811

160 800,12 EUR

Obec Lendak

Vladimír Malých - HYDROIZOMAT

9. 8. 2022

Dodatok č.

5/2022

31 504,44 EUR tridsaťjedentisícpäťstoštyri eur 44/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

8. 8. 2022

Dodatok č.2

DKZ 1749/7

1,00 EUR Jedno euro

Selveková Andrea, rod. Majerčáková; Selveková Nikola, rod. Selveková a Selvek Milan, rod. Selvek

Obec Lendak

4. 8. 2022

Kúpna zmluva

1767/12

1,00 EUR jedno euro

Sedláková Adela, rod. Szeteiová

Obec Lendak

29. 7. 2022

Zmluva o dielo

ZoD

29 525,52 EUR dvadsaťdeväťtisícpäťstodvadsaťpäť 52/100

Obec Lendak

DAMARF s. r. o.

22. 7. 2022

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

ZoUV

600,00 EUR šesťsto eur

Peter Ondria

Obec Lendak

22. 7. 2022

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

ZoUV

500,00 EUR päťsto eur

Róbert Kajzer - imitátor

Obec Lendak

22. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí daru

ZoPD

45,00 EUR štyridsaťpäť

Obec Lendak

SINTRA spol. s r. o., odštepný závod ZDROJ

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č.

522/2022/OPR

8 600,00 EUR osemtisícšesťsto eur

Obec Lendak

Prešovský samosprávny kraj

12. 7. 2022

Kúpna zmluva

1769/12

1,00 EUR Jedno euro

Gallik Ján, rod. Gallik

Obec Lendak

12. 7. 2022

Kúpna zmluva

1748/74

1,00 EUR Jedno euro

Dudašková Mária, rod. Hudáková

Obec Lendak

6. 7. 2022

Nájomná zmluva

562/2022

42,20 EUR štyridsaťdva 20/100

Hudáček Tomáš

Obec Lendak

1. 7. 2022

Nájomná zmluva

1144/2022

48,00 EUR štyridsaťosem

Monika Bogačíková

Obec Lendak

28. 6. 2022

Dodatok č. 4/2022 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

4/2022

32 222,64 EUR tridsaťdvatisícdvestodvadsaťdva eur 64/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

15. 6. 2022

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo

4/2022

891 065,23 EUR osemstodeväťdesiatjedentisícšesťdesiatpäť 23/100

DAG SLOVAKIA, a. s.

Obec Lendak

8. 6. 2022

Kúpna zmluva

Riečna 1133/20

1,00 EUR jedno euro

Galliková Rozália, rod. Budzáková

Obec Lendak

2. 6. 2022

Kúpna zmluva

Rovinky diel 24

1,00 EUR Jedno euro

Halčínová Mária, rod. Girgová

Obec Lendak

31. 5. 2022

Kúpna zmluva

Riečná 1133/22

1,00 EUR Jedno euro

Vida Ján, rod. Vida

Obec Lendak

31. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov

ZoPFPnP 2022

1 464,00 EUR jedentisícštyristošesťdesiatštyri eur

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 62