Obec Lendak
ObecLendak

Hospodárska rada

Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti.Voľby do Hospodárskej rady sa konali v marci 2018 a členovia boli zvolení na 5 ročné obdobie

Členovia hospodárskej rady farnosti Lendak

  1. Ján Lizák
  2. Ján Fudaly
  3. Marek Majerčák
  4. Justína Galliková
  5. Peter Žmijovský
  6. Stanislav Koščák
  7. Jan Lizák
  8. František Kolodzej
  9. Michal Neupauer

Prílohy:

Stanovy HRF.pdf