Obec Lendak
ObecLendak

Referát evidencie obyvateľstva a matriky, pokladňa

Zamestnanec: 

Žofia Stupáková

Email: 

matrikalendak@gmail.com

  • vedie matričný úrad obce a matričnú knihu
  • vedie evidenciu a zabezpečuje číslovanie objektov v obci,
  • podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o obyvateľoch obce, príp.  o iných  skutočnostiach  v  súlade s  osobitnou právnou úpravou
  • osvedčuje listiny a podpisy