Obec Lendak
ObecLendak

Správa majetku obce

Zamestnanec: 

Ing. Miriama Koščáková

Email: 

majetok@lendak.sk

  • prijíma žiadosti občanov o majetko-právne vysporiadanie pozemkov, v prípade ak účastníkom vysporiadania je obec,
  • pripravuje zmluvy súvisiace s majetko-právnym vysporiadaním pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami, plánovanými miestnymi komunikáciami v nových lokalitách,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy na danom úseku,
  • spolupracuje s ostatnými oddeleniami OcÚ,
  • spravuje register SHR.