Obec Lendak
ObecLendak

História

Leží v severozápadnej časti Popradskej kotliny. 3 km od osady Tatranská Kotlina, 749 m n. m.
Obec vznikla začiatkom 13. storočia. Obyvatelia bili chýrni bačovia a pastieri, pálili tiež vápno a zaoberali sa plátenníctvom. Po 1. sv. vojne tu bolo rozvinuté pasienkarstvo a ľudová výroba. Roku 1946 veľký požiar zničil viac ako 70% domov.

V obci sa nachádza gotický rímskokatolícky kostol zo 14. storočia. Nachádza sa tu tiež neskorogotický oltár z 15. storočia. Pôvodný kláštor bol prestavaný na rodinný dom. Ľudový odev sa tu nosí dodnes.

Prvá písomná zmienka: z roku 1288

Pôvodný názov obce: Ruda, Landeck (pred rokom 1289), Landok (rok 1289), Landeck (1313), Landec (1585), Landocinum (1773), Lendak (1808).

Z historických udalostí obce

 • 1313 - príchod rehoľníkov Strážcov Božieho hrobu1643 prvá matrika
 • 1681 prvý záznam o škole
 • 1772 - ťažba mramoru a vzácneho alabastru
 • 1898 - prvý veľký zničujúci požiar
 • 1946 - druhý veľký zničujúci požiar (zhorelo viac ako 70% budov)
 • 1958 - elektrifikácia
 • 1960 - otvorenie novej základnej školy
 • 1961 - výstavba bunkru CO - Božieho hrobu
 • 1990 - príchod rehoľných sestier, založenie DDS Gašparko, Založenie klubu, KDMS, vybudovaná vodovodná sieť
 • 1991 - prvý počítač v obci na OcÚ, sčítanie ľudí; počet autobusových spojov = 71; dľžka ciest v obci = 8 708 m; počet detí v MŠ = 141; počet detí v ZŠ = 689
 • 1996 - plynofikácia
 • 1997 - TKR - káblovka, telekomunikačná sieť
 • 2001 - sieť Orange, neskôr T-Mobile a O2
 • 2004 - ČOV - spustená čistička odpadových vôd I. etapa- zvoz odpadu zo žúmp, zriadené centrum voľného času, montáž bezdrôtového rozhlasu VISO
 • 2005 - odovzdaná do používania nová telocvičňa pri ZŠ, zriadená webová stránka obce
 • 2006 - zriadená základná umelecká škola, zriadená multimediálna bezbarierová učebňa a internetová knižnica, zriadený informačný terminál (kiosk)
 • 2007 - vybudované ihrisko pod Kicorou a nové šatne
 • 2009 - vybudovaný informačný systém po obci NAVIGO UNI3, podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci s partnerským mestom v Poľsku (Konstantynów Lódzki)
 • 2010 - výstavba spláškovej kanalizácie + II. etapa ČOV