Obec Lendak
ObecLendak

Farnosť

Rímsko-katolícka farnosť Lendak

lendak farnosť

zahradnikFarár

Meno: Ján Záhradník
Dátum narodenia: 23.05.1976
Dátum ordinácie: 16.06.2001
 
 
 
 

 

Kaplán

Meno: Mgr. Michal Pavol
Dátum narodenia: 
Dátum ordinácie: 14.06.2014

 

 

 

 

drdak

Kaplán

Meno: Mgr. Pavol Drdák 
Dátum narodenia: 20.06.1982
Dátum ordinácie: 18.06.2010