Obec Lendak
ObecLendak

Farnosť

Rímsko-katolícka farnosť Lendak

lendak farnosť

Farár

Meno: ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD.
Dátum narodenia: 
Dátum ordinácie: 17.06.1995
 
 

Kaplán

Meno: Mgr. Martin Zummer
Dátum narodenia: 
Dátum ordinácie: 15.06.2013

 

Kaplán

Meno: Mgr. Ján Zavacký 
Dátum narodenia: 
Dátum ordinácie: 19.06.2021