Obec Lendak
ObecLendak

Údržba objektu OcÚ a zdravotného strediska

Zamestnanec: 

  • Jozef Dvorčák
  • Zabezpečuje čistotu v okolí obecného úradu
  • Zabezpečuje čistotu v okolí zdravotného strediska
  • Vykonáva drobnú údržbu a opravy na majetku obce
  • Zabezpečuje starostlivosť o zeleň v okolí obecného úradu a zdravotného strediska
  • Spravuje a obsluhuje kotolne na obecnom úrade a v budove zdravotného strediska
  • spolupracuje s ostatnými referátmi OcÚ

Počet obyvateľov

5 461 k 31.12.2021

5 426 k 31.12.2020

5 358 k 31.12.2019

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

sms info

Facebook

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo