Obec Lendak
ObecLendak

Komisie OcZ

Komisie zriaďuje ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OcZ. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených OcZ, ktoré volí predsedu komisie, je ním vždy poslanec, a členov komisie. Vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z:

 1. predsedu,
 2. tajomníka,
 3. členov

Finančná komisia

 • Predseda: Ing. Michal Gallik
 • Členovia: Ing. Ján Budzák, Ing. Ľudovít Budzák, Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Bc. Štefan Halčin
 • Tajomníčka: Sylvia Oprendeková

Investičná komisia

 • Predseda: Ing. Ondrej Suchanovský
 • Členovia: Ing. Michal Gallik, Ing. Marián Špak, Ing. Jozef Majerčák, Ing. Peter Budzák, Ján Lizák
 • Tajomníčka: Žofia Stupaková

Komisia kultúry, mládeže a športu

 • Predseda: Ing. Tomáš Hudaček
 • Členovia: PaedDr. Mária Budzáková, Mgr. Zuzana Galliková, Mgr. Marek Majerčák, Mgr. Ján Stupák, Tomáš Budzák, Margaréta Majerčáková
 • Tajomníčka: Bc. Jana Badovská

Poriadková komisia

 • Predseda: Ing. Jozef Majerčák
 • Členovia: Stanislav Koščák. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková
 • Tajomníčka: Oprendeková S.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce

 • Predseda: Bc. Štefan Halčin
 • Členovia: Ing. Tomáš Hudaček, Štefan Halčin
 • Tajomníčka: Mária Girgová

Mandátová a volebná komisia

 • Členovia: Mgr. Ján Stupák, Ing. Marián Špak, Bc. Štefan Halčin

Návrhová komisia

 • Členovia: Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák