Obec Lendak
ObecLendak

História

Založenie Fsk Kicora sa datuje cca k roku 1930

História

Založenie Fsk Kicora (čítaj Folklórna skupina Kicora, nie súbor !!) sa datuje cca k r. 1930. Podnetom k jej vzniku boli obecné zábavy konané vo voľnej prírode. Skupina účinkovala na rôznych podujatiach s väčšími aj menšími úspechmi. Názov KICORA sa používa od r. 1987. Spolupracovala pri natáčaní dokumentu STV: Zem spieva v roku 1966, Jánske ohne v roku 1973.

V roku 2006 sa natáčal dokument cez Národné osvetové centrum Bratislava – Tance na Spiši, a presne po natáčaní tohto dokumentu občanovi p. Jozefovi Grichovi vzkriesila myšlienka o znovuoživení Fsk Kicora. Od začiatku roka 2007 zháňal dobrovoľníkov, ktorí majú chuť sa pripojiť k tomuto projektu, a postupne v spojení s niekdajšími folkloristami (p. Mária Neupauerová (uramka), p. Mária Halčinová (od čvirika), p. Filoména Koščáková (od kuboska), p. Ján Kolodzej, p. Mária Neupauerová (z bžysku), p. Katarína Nebusová (od kovoľa), p. Žofia Halčinová (od pereca), a ďalší) začali budovať okolo seba nový tím prevažne mladých ľudí od 15 do 18 rokov. Od roku 2007 sa začalo s teraz tradičným podujatím Juliálesom, ktorý v tom roku bol zabezpečovaný hlavne p. Jozefom Grichom a tímom ľudí okolo neho. Ešte v tomto roku zažili folkloristi krst ohňom na celovečernom vystúpení (cca 1 hodinové vystúpenie) autentického folklóru v bratislavskej Petržalke. V tomto období mala Fsk Kicora okolo 40 členov. Je potrebné spomenúť nemalú finančnú pomoc od Obce Lendak, bez ktorej by aktivity Fsk Kicora nebolo možné uskutočniť.

Od roku 2008 až do konca roka 2013 bola činnosť podporovaná hlavne z poskytovaných dotácií z Obce Lendak. Folkloristi sa zúčastňovali minimálne 6 – 9 vystúpení ročne (Kravany, Ždiar, Juliáles, Uzovce, Bratislavské vianočné trhy, Podhorany, Niedzica PL, Konstantynów Lódzki PL, Ochotnica PL) a mnohé iné. Rady členov Fsk Kicora sa v tomto čase zmenšovali. Za hlavnú príčinu môžeme označiť predovšetkým dospievanie, a následné postupné odchádzanie za prácou do zahraničia (u mužov), sobášenie (u žien) a s tým spojené  materské povinnosti. Poslednou „kvapkou“ bolo oznámenie našej hudobnej skupiny, ktorú v posledných spomínaných rokoch tvorili Adam Bachleda, Jozef Bachleda a Lukáš Oprendek o tom, že zakladajú vlastnú skupinu (vtedy ,,Alegro“ – Adam Bachleda a Lukáš Oprendek), čo pre nás znamenalo, že sme nemohli dopredu nikomu potvrdzovať účasť na vystúpeniach, ale len po vzájomnej dohode nekolíznosti akcií.

Rok 2014

Po uskutočnení verejného zhromaždenia a schválení rozpočtu na rok 2014, kde sa rozhodlo o presune fin. prostriedkov z dotácií na prístavbu k materskej škole sa ostávajúci členovia Fsk Kicora (bolo nás 12) 28.02.2014 stretli v zasadačke Ocú v Lendaku, aby sme rozhodli o budúcnosti Fsk Kicora. Po vzájomných rozhovoroch boli možné len dve alternatívy, a to buď ukončiť svoju činnosť alebo začať prijímať nové tváre do našich radov s tým, že sa odčleníme od dovtedy formálne spadajúceho Miestneho klubu Slovenského orla, založením vlastného občianskeho združenia s právnou subjektivitou, aby skupina nebola závislá len na dotáciách od obce. Tak sa z 12 členov stala 30 členná skupina. Rozšírili sme rady hudobníkov o 2 členov. Bohužiaľ odrezaný od akýchkoľvek financií sme boli závislí na pozvánkach na podujatia, ktoré nám zabezpečia minimálne cestovné, a tak sa v roku 2014 zúčastnila skupina len 3 podujatí (Spišské folklórne slávnosti, Juliáles a Ždiar). Oficiálnym dátumom založenia občianskeho združenia Fsk Kicora sa stal 12.12.2014. s takouto organizačnou štruktúrou:

 • za predsedu občianskeho združenia Fsk Kicora: Štefan Halčin, Letná 898/44,
  059 07 Lendak, (organizačný vedúci – všetko čo súvisí s vybavovaním papierov, skúšok, dopravy, ...)
 • za popredsedu občianskeho združenia Fsk Kicora: Natália Bekešová,
  Mikuláša 828/17, 059 07 Lendak,
 • za tajomníčku občianskeho združenia Fsk Kicora: Veronika Maliňáková,
  Tatranská 764/71, 059 07 Lendak.
 • za predsedu revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Jozef Grich,
  Hlavná 606/40, 059 07 Lendak, (umelecký vedúci – všetko čo súvisí s choreografiou, nastaveným programom, atď.)
 • za člena revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Mária Neupauerová,
  Poľná 661/9, 059 07 Lendak,
 • za člena revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Rastislav Nebus,
  Pod Kicorou 721/8, 059 07 Lendak.

Rok 2015

Nabudení a plný elánu sme už na začiatku roka 03.01.2015 zorganizovali ples v Sále vo dvore (nie prvý raz, ale po prvýkrát sme zorganizovali pre celú obec), kde sa zúčastnilo 94 ľudí, čo bolo dovtedy maximom všetkých dovtedy zorganizovaných plesov v Lendaku. Po dobrej skúsenosti z rozširovania členov z minulého roku sme znova prikročili k tomuto kroku, nakoľko odchodom Adama Bachledu, Lukáša Oprendeka a Kristiána Žmijovského za prácou sme mali len jednu muzikantku Esterku Nebusovú. (V tomto čase nás bolo 36 folkloristov.) Prihlásilo sa nám 5 akordeonistov, s ktorými sme tvrdo pracovali a po mnohých skúškach sme sa rozhodli, že spojíme príjemné s užitočným a v spolupráci s Erkármi sme 31.05.2015 vystúpili s krátkym programom na Deň rodiny, aby sme si vyskúšali našu mladú hudobnú skupinu v akcii pred väčším publikom. Po vytvorení folklórneho programu na nasledujúce obdobie a jeho úspešnom nacvičení sme vystúpili 18.07.2015 v Kravanách (veľmi dobre nám tieto slávnosti slúžia na ostré vyskúšanie programu) a deň na to na ôsmom ročníku Juliálesu v Lendaku. Prekvapení nepozvaním na Goralské slávnosti v Ždiari (mohli sme ísť do Liptovskej Tepličky, ale odmietli sme, mysliac si, že pôjdeme do Ždiaru) sme na ďalšie vystúpenie čakali až do konca augusta, ale za to sme išli prvýkrát v jeden deň na dve vystúpenia, a to 31.12.2015, najprv do Uzoviec (do 15:00) a hneď sme sadli do busu a smer Kluknava. Po dlhom dni sme vyčerpaný došli domov so skúsenosťou možnosti zvládnutia dvoch vystúpení. Po týždni oddychu sa nám naskytla vynikajúca príležitosť zúčastniť sa projektu ERASMUS+: Naše dedičstvo - kultúra i tradície (medzinárodná spolupráca s partnerským mestom z Poľska – Gródek nad Dunajcem a Zespolem Rożnowioki) trvajúci od 07.09.2015 – 12.09.2015 v penzióne Harmónia v Lendaku. Po tomto veľmi dobre zorganizovanom projekte, načerpaní rozšírenými vedomosťami o kultúre severných susedov a nečakaných zaujímavostiach o kultúrnej histórii Slovenska a jeho pohraničia, sa naše tanečné rady rozrástli o ďalších záujemcov o folklór. Posledným vystúpením v tomto kalendárnom roku boli Oslavy sv. Huberta v Podolínci, ktoré sa konali 20.09.2015. V súčte akcií sa v roku 2015 Fsk Kicora zúčastnila 7 projektov. Počas jesene sme vlastnými silami pracovali na tvorbe kalendáru na rok 2016, z ktorého výťažok by sme mohli využiť na činnosť Fsk Kicora, resp. na tvorbu CD. Bohužiaľ kvôli nedostatku času sa nám nepodarilo dať včas do tlače vypracovaný návrh (viď príloha). Na konci roka sa počet záujemcov o Fsk Kicora pohyboval na čísle 49.

Rok 2016

Po minuloročnej výbornej skúsenosti sme sa rozhodli znova zorganizovať ples v Sále vo dvore, tentokrát to bolo už 02.01.2016, možno aj preto sa ho zúčastnilo „len“ cca 60 ľudí. Po tomto podujatí sme sa 29.01.2016 stretli na Valnom zhromaždení v zasadačke Ocú v Lendaku kde sme sa rozhodli vylúčiť neaktívnych členov, vymeniť podpredsedu združenia (kvôli tehotenstvu) a predložili predbežný plán, ktorý znel takto:

 • pokračovať vo vyššom počte skúšok pre muzikantov z dôvodu vylepšenia ich súhry,
 • skúšky rozdeliť na menšie počty zúčastnených,
 • nahratie CD-ečka počas jesene 2016,
 • 11/2016 – 12/2016 tlač kalendárov na rok 2017,
 • predbežný harmonogram vystúpení: Kravany – 16.07.2016, Juliáles – 17.07.2016, Liptovská Teplička – 07.08.2016, Kluknava – 28.08.2016.

(Samozrejme harmonogram vystúpení je jeden veľký otáznik, nakoľko nevieme predpovedať či sa dané podujatia (okrem Juliálese :D) uskutočnia. S určitosťou však vieme povedať, že počet vystúpení nebudeme chcieť prekročiť viac ako 7 – 8 za rok. )
Bohužiaľ hneď na prvej skúške sme sa dozvedeli o odchode 2 akordeonistov (s odôvodnením, že ich to nebaví), takže zase vchádzame do toho istého kolotoča zháňania stabilnej zostavy muzikantov, nakoľko najdôležitejší sú práve muzikanti (je jedno či tancuje 6 alebo 20 folkloristov, ale nie je jedno či hrajú dvaja alebo piati muzikanti). Aktuálne k 26.02.2016 je 37 členov.

 • za predsedu občianskeho združenia Fsk Kicora: Štefan Halčin, Letná 898/44,
  059 07 Lendak, (organizačný vedúci – všetko čo súvisí s vybavovaním papierov, skúšok, dopravy, ...)
 • za popredsedu občianskeho združenia Fsk Kicora: Paulína Neupauerová,
  Pod Kicorou 827/17, 059 07 Lendak,
 • za tajomníčku občianskeho združenia Fsk Kicora: Veronika Maliňáková,
  Tatranská 764/71, 059 07 Lendak.
 • za predsedu revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Jozef Grich,
  Hlavná 606/40, 059 07 Lendak, (umelecký vedúci – všetko čo súvisí s choreografiou, nastaveným programom, atď.)
 • za člena revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Mária Neupauerová,
  Poľná 661/9, 059 07 Lendak,
 • za člena revíznej komisie občianskeho združenia Fsk Kicora: Rastislav Nebus,
  Pod Kicorou 721/8, 059 07 Lendak.

  Bc. Štefan Halčin

Dátum vloženia: 19. 7. 2016 16:19
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 2. 2020 16:20
Autor:

Počet obyvateľov

5 426 k 31.12.2020

5 358 k 31.12.2019

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Live prenos z kostola

Orientačný plán

orientačný plán

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sms info

Facebook

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Promo video

MŠVVaŠ SR

Logo