Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 1. 2021

Dodatok k nájomnej zmluve.

Ján Selvek-orná pôda

10,33 EUR desať eur 33/100

Ján Selvek,rod.Selvek

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok k nájomnej zmluve.

Kaderníctvo Jarka

453,64 EUR štyristopädesiattri 64/100 - ročne

Jaroslava Majerčáková - Kaderníctvo Jarka

Obec Lendak

29. 1. 2021

Zmluva o nájme nehnnuteľnosti

Pozem.spol. Želiar

500,00 EUR päťsto eur

Pozemkové spoločenstvo Želiarov obce Lendak

Obec Lendak

29. 1. 2021

dodatok č.2

Dodatok č.2

77,00 EUR sedemdesiatsedem 00/100 ročne

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1

216,24 EUR dvestošestnásť 24/100

Lekáreň Echinacea, s. r. o.

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.3

Dodatok č.3

75,17 EUR sedemdesiatpäť 17/100 - mesačne

Andrej Grich

Obec Lendak

29. 1. 2021

dodatok č.2

Dodatok č.2

38,32 EUR tridsaťosem 32/100 - mesačne

Dagmar Jurdíková

Obec Lendak

29. 1. 2021

dodatok č.2

Dodatok č.2

147,46 EUR stoštyridsaťsedem 46/100 mesačne

PED-GYN, s.r.o., MUDr. Ján Janík

Obec Lendak

29. 1. 2021

dodatok č.2

Dodatok č.2

181,08 EUR stoosemdesiatjeden 078/100 mesačne

PED-GYN, s.r.o., MUDr. Iveta Janíková

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.3

Dodatok č.3

42,70 EUR štyridsaťdva 70/100 - mesačne

Zdenka Koščáková

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.6

Dodatok č.6

308,08 EUR tristoosem 8/100 ročne

Žofia Kolodzejová

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1

572,00 EUR päťsto sedemdesiatdva / mesačne

Lucia Kellnerová

Obec Lendak

29. 1. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1

126,23 EUR jednostodvadsaťšesť 23/100 mesačne

Dentema s.r.o.

Obec Lendak

15. 12. 2020

Zmluva o pripojení na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb

320/2620/2020

Neuvedené

Obec Lendak

SiNET A02 s. r. o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-164 z 164