Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Zilizová Anna, rod. Žmijovská

Obec Lendak

14. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Madejová Katarína, rod. Žmijovská

Obec Lendak

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Jozef, rod. Žmijovský

Obec Lendak

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Štefan, rod. Žmijovský

Obec Lendak

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky 24

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Jozef, rod. Žmijovský

Obec Lendak

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky 24

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Štefan, rod. Žmijovský

Obec Lendak

8. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Anton, rod. Žmijovský

Obec Lendak

8. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Mazureková Viera, rod. Žmijovská

Obec Lendak

8. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky 24

1,00 EUR Jedno euro

Žmijovský Anton, rod. Žmijovský

Obec Lendak

7. 6. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

SINET Telecom s.r.o.

Obec Lendak

7. 6. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Budzák Jozef a Budzáková Ružena, rod. Lizáková

Obec Lendak

7. 6. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Buvalič Marián a Buvalič Miroslava, rod. Eliášová

Obec Lendak

7. 6. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Eliáš Jozef a Eliášová Lýdia,rod. Trojanová

Obec Lendak

4. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb

1/2021

348,84 EUR tristoštyridsaťosem eur 84/100

MASIO, s. r. o.

Obec Lendak

4. 6. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p.diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Penxová Helena, rod. Žmijovská

Obec Lendak

2. 6. 2021

Nájomna zmluva - Kino Goral

Nájom Dobosz Danuta

67,94 EUR

Dobosz Danuta

Obec Lendak

27. 5. 2021

Kúpna zmluva

JV 1767/257

1,00 EUR Jedno euro

Majerčáková Mária, rod. Majerčáková

Obec Lendak

20. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 1022

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Lendak

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov na rok 2021

ZoPFP 2021

460,20 EUR štyristošesťdesiat eur 20/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

19. 5. 2021

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Lendak

NATUR-PACK

18. 5. 2021

Dodatok KZ

968/5

1,00 EUR Jedno euro

Hudák Tomáš, rod. Hudák

Obec Lendak

18. 5. 2021

Kúpna zmluva

HH33

1,00 EUR Jedno euro

Jašňák Pavol a Anna, rod.Koščáková

Obec Lendak

18. 5. 2021

Kúpna zmluva

HH32

1,00 EUR Jedno euro

Jašňák Pavol a Anna, rod.Koščáková

Obec Lendak

18. 5. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 23

1,00 EUR Jedno euro

Pokorná Marcela, rod. Halčinová

Obec Lendak

18. 5. 2021

Kúpna zmluva

SB1

1,00 EUR Jedno euro

Halčinová Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 164