Obec Lendak
ObecLendak

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 5. 2021

Kúpna zmluva

JK 1767/257,1767/264

1,00 EUR Jedno euro

Budzáková Iveta, rod. Majerčáková

Obec Lendak

17. 5. 2021

Príkazná zmluva

1/2021

523,26 EUR Päťstodvadsaťtri EUR 26/100

Obec Lendak

Monika Lizáková

17. 5. 2021

Kúpna zmluva

SB 27

1,00 EUR Jedno euro

Budzák Marian a Iveta,rod. Majerčáková

Obec Lendak

12. 5. 2021

Zmluva o dielo

05062021ZoD

109 077,24 EUR

Obec Lendak

JUNO DS, s. r. o.

5. 5. 2021

Zmluva o dielo

09/2021-MIK

42 216,00 EUR

Obec Lendak

INGSTAV GV s. r. o.

29. 4. 2021

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Dodatok č. 3

Neuvedené

RG Ateliér, s. r. o.

Obec Lendak

28. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 14,26

1,00 EUR Jedno euro

Halčin Ján, rod. Halčin

Obec Lendak

28. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky diel 12

1,00 EUR Jedno euro

Lizák Ján, rod. Lizák

Obec Lendak

28. 4. 2021

Kúpna zmluva

SB 4,5,34

1,00 EUR Jedno euro

Vida Ján, rod. Vida

Obec Lendak

26. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 7

1,00 EUR Jedno euro

Budzák Maroš a Mária, rod. Budzáková

Obec Lendak

26. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 11

1,00 EUR Jedno euro

Suchanovský Valent, rod. Suchanovský

Obec Lendak

26. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 29

1,00 EUR Jedno euro

Suchanovský Valent, rod. Suchanovský

Obec Lendak

22. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021

01/2021/2050004

5 334,84 EUR päťtisíctristotridsaťštyri eur 84/100

Spišská katolícka charita

Obec Lendak

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 5

1,00 EUR Jedno euro

Nebus Jozef, rod. Nebus

Obec Lendak

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 2

1,00 EUR Jedno euro

Suchanovský Tomáš, rod. Suchanovský

Obec Lendak

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 23

1,00 EUR Jedno euro

Marhefková Anna, rod. Halčinová

Obec Lendak

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 20

1,00 EUR Jedno euro

Halčinová Anna,rod. Budzáková

Obec Lendak

8. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 23

1,00 EUR Jedno euro

Halčin Tomáš, rod. Halčin

Obec Lendak

7. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 23

1,00 EUR Jedno euro

Hejtmánková Mária, rod. Halčinová

Obec Lendak

7. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 27

1,00 EUR Jedno euro

Koščáková Helena, rod.Lizáková

Obec Lendak

7. 4. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 1,3,8,9

1,00 EUR Jedno euro

Suchanovský Ondrej, rod. Suchanovský, Ing.

Obec Lendak

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky 25

1,00 EUR Jedno euro

Grich Ján, rod. Grich

Obec Lendak

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 18,19

1,00 EUR Jedno euro

Badovská Helena, rod. Dudašková

Obec Lendak

29. 3. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 10,30

1,00 EUR Jedno euro

Budzák Ján, rod. Budzák

Obec Lendak

25. 3. 2021

Kúpna zmluva

Rovinky p. diel 23

1,00 EUR Jedno euro

Hudačková Rozália, rod. Halčinová

Obec Lendak

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 164